Thông tin liên hệ:

  • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN PHONG
  • Địa chỉ: Số 14 TT 13 Khu đô thị Văn Phú – Phú La – Hà Đông – Hà Nội
  • SĐT: 0971.597.862
  • Email: duoclienphong@gmail.com
  • Website: www.duoclienphong.com